Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook