Giá trị của $\lim \frac{2-n}{n+1}$ bằng:
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook