Gía trị lớn nhất của hàm số $y=-2\sqrt{4-x}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook