Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook