Giai đoạn đường phân trong quá trình hô hấp nội bào của thực vật diễn ra tại:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook