Giải phương trình ${4^x} - {6.2^x} + 8 = 0$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook