Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook