Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35μm, công thoát electron của kẽm lớn hơn công thoát electron của natri 1,4 lần. Giới hạn quang điện của natri bằng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook