Giới hạn \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{x-\sqrt{{{x}^{2}}+x}}{x+1}\] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook