Góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lí của Trái Đất gọi là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook