Góc ở hình nào dưới đây biểu diễn góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook