Gọi \[\alpha \] là góc giữa độ dời và hướng của lực, lực thực hiện công phát động khi

Gọi \[\alpha \] là góc giữa độ dời và hướng của lực, lực thực hiện công phát động khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook