Gọi ${B_n}$ là tập hợp bội số của $n$ trong $N$ . Tập hợp ${B_3} \cup {B_6}$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook