Gọi \(CH\) cắt \(AD\) tại \(K.\) Tính số đo góc \(CKA.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook