Gọi d là khoảng cách từ S đến thấu kính, d nằm trong khoảng nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook