Gọi $I$ là giao điểm của $AH$ và $BD$ . Chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook