Gọi \(K\) là giao điểm của \(EB\) với \((O)\). Chọn khẳng định sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook