Gọi ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ lần lượt là hai nghiệm của phương trình ${{z}^{2}}-2z+10=0$ , trong đó có phần ảo dương. Gọi M, N,P lần lượt là điểm biểu diễn của ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ và số phức k=x+yi trên mặt phẳng phức . Tìm số phức k để tứ giác OMNP là hình bình hành (O là gốc tọa độ của mặt phẳng phức )

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook