Gồm các hệ thống núi, sơn nguyên cao và hiểm trở, bồn địa lớn là đặc điểm địa hình của khu vực nào ở Đông Á?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook