Grana là cấu trúc gồm các túi dẹp xếp chồng lên nhau có trong bào quan:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook