H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH có tên gọi là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook