Hai anđehit X và Y thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được 2,24lít CO2 (đktc) và 1,8g H2O. Vậy X, Y thuộc dãy đồng đẳng nào:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook