Hai câu đầu bài thơ Đàn ghi ta của Lor – ca được diễn đạt lạ hóa như thế nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook