Hai câu thơ “Sương chùng chình qua ngõ - Hình như thu đã về” sử dụng phép tu từ nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook