Hai con lắc lò xo có khối lượng là $m_1$,$m_2$ cùng có độ cứng k, chu kỳ dao động điều hòa lần lượt là $T_1$ = 0,5 s và $T_2$ = 1 s. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo có khối lượng m = $m_1$ + $m_2$, lò xo có độ cứng k là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook