Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là $A_1$, φ1 và $A_2$, φ2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu φ được tính theo công thức:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook