Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là\[{{A}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{A}_{2}}\] . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook