Hai dao động điều hòa cùng tần số, ngược pha nhau. Độ lệch pha giữa hai dao động bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook