Hai dòng điện cường độ $I_1$ = 6 A, $I_2$ = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân không cách nhau một khoảng a = 10 cm. Cảm ứng từ tại điểm M cách $I_1$ 6 cm và cách $I_2$ 4 cm có độ lớn bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook