Hai mạch đơn pôlinuclêotit của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook