Hai người cầm hai đầu một chiếc gậy để khênh một vật nặng. Gậy có trọng lượng không đáng kể, dài \(1,4m\). Vật có trọng lượng \(700N\) được treo vào điểm C cách tay người ở đầu A của thanh \(0,6m\). Hỏi tay người ở đầu B chịu một lực bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook