Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh \(A\) và \(B\) cách nhau \(150km\), đi ngược chiều và gặp nhau sau \(2\) giờ. Biết rằng nếu vận tốc của ô tô \(A\) tăng thêm \(15km/h\) thì bằng \(2\) lần vận tốc ô tô, vận tốc ô tô \(B\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook