Hai phương trình được gọi là tương đương khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook