Hai phương trình tương đương là hai phương trình có

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook