Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện \({q_1} = 5\mu C;{q_2} = - 3\mu C\) kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook