Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng \(5\) tấn ở cách nhau \(1km\). So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một quả cân có khối lượng \(20g\). Lấy \(g{\rm{ }} = {\rm{ }}10m/{s^2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook