Hai chất nào sau đây đều thủy phân đuợc trong dung dịch NaOH đun nóng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook