Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng xác định của nó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook