Hàm số \[y=-{{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3\] nghịch biến trên:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook