Hàm số $y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2m + 1}}$ xác định trên $\left[ {0;1} \right)$ khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook