Hàm số $y = \left| {x + 2} \right| - 4x$ bằng hàm số nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook