Hàm số $y=\left| \cos x \right|$ là hoàn tuần hoàn với chu kì là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook