Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng  ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook