Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít khí SO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch KMnO4 thu được dung dịch có giá trị pH bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook