Hấp thụ hoàn toàn x mol khí NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH thu được dung dịch

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook