Hấp thụ m gam SO3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 96,4% thu được một loại oleum có phần trăm khối lượng SO3 là 40,82%. Giá trị của m là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook