Hạt nhân \[{}_{2}^{4}He\]có khối lượng 4,0015 u, khối lượng prôtôn là 1,0073 u, khối lượng nơtron là 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook