Hạt nhân \(^{{A_1}}X\) phóng xạ và biến thành một hạt nhân bền \(^{{A_2}}Y\). Coi khối lượng của các hạt nhân \(X, Y\) tính theo đơn vị \(u\) bằng số khối của chúng. Biết chất phóng xạ \(X\) có chu kì bán rã là \(T\). Ban đầu, có một mẫu \(X\) nguyên chất thì sau thời gian \(3T\), tỉ số giữa khối lượng của chất \(Y\) và khối lượng của chất :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook