Hạt nhân Đơteri \({}_1^2D\) có khối lượng 2,0136u. Năng lượng liên kết của hạt nhân Đơteri \({}_1^2D\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook