Hạt vi mô nào sau đây có cấu hình electron giống Ar (Z = 18)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook